Τι θα συμβεί αν φορέσουν τα Αλογάκια της Παναγίας γυαλιά 3d?

Τι θα συμβεί αν φορέσουν τα  Αλογάκια της Παναγίας  γυαλιά 3d?

Ένα ασυνήθιστο πείραμα έκαναν οι Newcastle University προκειμένου να κατανοήσουν περισσότερο το έντομο praying mantis.Δοκίμασαν γυαλιά 3d και το πείραμα τους επαληθεύει,ότι όχι μόνο τα μαντώδη έχουν τριασδιάστατη αντίληψη αλλά μπορούν να διεγερθούν με ψηφιακές εικόνες που φαίνεται να είναι σε 3d.Aποτέλεσμα αυτης της έρευνας  έιναι ότι θα μπορύσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων αλγορίθμων για την αντίληψη του βάθους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.Δείτε το βίντεο.

 

Δείτε το σχετικό video