Μπορείτε να μαντέψετε σε τι ζώο ανήκει αυτό το μάτι?

Μπορείτε να μαντέψετε σε τι ζώο ανήκει αυτό το μάτι?

Σκεφτείτε και παρατηρήστε καλά για να καταλάβετε σε πιο ζώο ανήκει.